website templates

Správa bytov
a nebytových priestorov

už viac ako 20 rokov sme tu pre vás

Spoločnosť s ručením obmedzeným BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 10. 1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. a ako jedna z prvých začala vykonávať správu bytových domov. Od začiatku spravovania objektov sídli naša spoločnosť v priestoroch budovy na Mäsiarskej č. 26 v Košiciach, ktoré je ľahko dostupné z celého mesta.

V rámci našej správy zabezpečujeme

Služby spojené s užívaním bytov domu

ako je dodávka tepla, teplej a studenej vody, odvádzanie odpadových vôd kanalizáciou, osvetlenie spoločných priestorov, ...

Vedenie ekonomickej agendy

vypočítanie mesačných preddavkov, predpis a sledovanie mesačných platieb, vyhotovenie upomienok neplatičom, ročné zúčtovanie, ...

Vedenie bytovo-právnej agendy

zmluvy o výkone správy a o nájme spoločných a nebytových priestorov, vymáhanie pohľadávok, vedenie evidencia súdnych sporov,  ...

Mobirise

Vedenie technicko-prevádzkovej agendy

technické prehliadky domu, bežná údržba a oprávy menšieho rozsahu, kontrola a preberanie veľkých opráv v dome, ...

Ďalšie služby spojené s prevádzkou a rekonštrukciou bytových domov.

Mobirise

Ďalšie služby

Spolupracujeme pri realizácií rekonštrukcií, pomáhame so zabezpečením financovania, poskytujeme inžiniersku činnosť. 

Adresa

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Mäsiarska 26
040 01  Košice
Slovenská republika

Kontakt

+421 55 6224915
info@bytovehospodarstvo.sk

ďalšie kontakty

Linky

Legislatíva
Užitočné linky