powered_by.png, 1 kB
Úvod arrow Prevádzkový úsek
Info. Prevádzový úsek Tlačiť E-mail
Napísal Správca   
07.10.2009

prevádzkový námestník   -  klapka 34      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
technici
                           -  klapka 36      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Prevádzkar -  klapka 36 
Výťahový technik-  klapka 36 
Odpočty vody-  klapka 36 

Zabezpečujeme  pre Vás spoľahlivo a transparentne všetky služby a plnenia súvisiace s užívaním a prevádzkou, údržbou a opravou bytového domu a to:
- vykonávanie pravidelných technických prehliadok domu
- vedenie technickej evidencie o dome, spracovanie zoznamu potrebných opráv a  údržby
- spracovanie a vedenie  harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie odstránenia zistených závad
- zabezpečíme spoľahlivú dodávku plnení   tepla, TÚV, SV, odvádzanie odpadových vôd, dodávku elektrickej energie, prevádzkyschopnosť výťahov, STA
- prihlásenie odberov jednotlivých druhov energií a služieb, prípadné vybavovanie reklamácií
- samozrejmosťou je bežná údržba a opravy menšieho rozsahu, v prípade väčších opráv, Vám automaticky poskytneme poradenstvo a technickú garanciu
- upratovanie spoločných priestorov domu a zimnú údržbu chodníkov príslušných k objektu zariadime podľa toho, ako Vám to bude najviac vyhovovať
- vykonávať námatkové kontroly vodomerov v domoch
- zabezpečiť dodávateľa na všetky požadované práce, v prípade nedostatku finančných prostriedkov na  fonde prevádzky údržby a opráv domu  dohodnúť spôsob úhrady cestou splátok
- okrem toho zabezpečíme aj mnohé ďalšie technické služby, ako napr. príprava a individuálna evidencia zmlúv a dokumentácie, ich kontrolu zástupcom vlastníkov; obhliadku objektu v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti za účelom určenia rozsahu opráv, vykonávanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie a pod
- cenovo, vecne a technicky skontrolujeme práce na objekte a ich fakturáciu

Zabezpečujeme  aj prípravu a podanie žiadostí o nenávratný príspevok :
- na systémové poruchy panelového domu na Ministerstvo výstavby
- na obnovu historických budov na Ministerstvo kultúry
- prostredníctvom Euro dotácií

V prípade obnovy domu spolupracujeme  a  pomáhame zabezpečiť úver :
- prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania
- prostredníctvom stavebných sporiteľní
- prostredníctvom komerčných bánk

Zabezpečujeme aj :
- inžiniersku činnosť (rekonštrukcie a investičné projekty)
- organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
- zabezpečenie výkonu stavebného dozoru
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Vieme Vám navrhnúť projekt postupných krokov na dosiahnutie úspor vo Vašom dome a zabezpečiť ich realizáciu a výhodné financovanie, pri ktorom ale neexistuje jedno univerzálne riešenie:
 Informatívny postup pri realizácii krokov úspornej budovy:

• výmena  výplňových konštrukcií (okien –dverí )v bytoch a spoločných priestoroch vytesnenie vchodových dverí resp. obnovu - výmenu
•hydraulické doregulovanie tepelnej sústavy domu  a osadenie termostatických ventilov, inštaláciu moderných pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (meračov) na vykurovacie telesá
• hydronické vyváženie prietoku teplej úžitkovej vody, vrátane zaizolovania rozvodov vody
• zateplením  domu, strechy a suterénu


1. Výmena  výplňových konštrukcií (okien –dverí )v bytoch a spoločných priestoroch:
Najvýraznejšie tepelné úniky budovy sú cez okná, výmenou okien za okná s izolačným sklom je možné získať úsporu na tepelnej strate až do 50%.


2. Hydraulické doregulovanie tepelnej sústavy domu:
Osadením kvalitných termostatických ventilov dosiahnete komfort rodinného života, čím získate úsporu na teple až do 20%.


3. Hydronické vyváženie prietoku teplej úžitkovej vody, vrátane zaizolovania rozvodov vody
Náklady na vodu neustále stúpajú a do budúcnosti budú ešte stúpať .Čo musíme urobiť, aby sme nielen neplatili čím ďalej viac, ale ešte ušetrili? Osadenie pákových batérii čím zabránime zbytočnému vypúšťania vody pre nastavenie primeranej teploty, úspora vody sa týmto môže dosiahnuť do 10% . Osadenie úsporných sprchovacích hlavíc a osadenie splachovačov systémom WC stop sa môže úspora pri realizácii všetkých úsporných opatrení dosiahnuť až do výšky 50%.


4. Zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu
Keďže únik tepla cez steny a okná je cca 25%, je nevyhnutné smerovať opatrenia k výmene okien, zatepleniu obvodových stien a vyregulovaniu vykurovacej sústavy a v nepodstatnej miere zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu, je možné dosiahnuť celkovú úsporu spotreby energie na vykurovanie až do výšky 30% spotreby domu.


Technických riešení je vzhľadom na vývoj  stavebných materiáloch a technológiách niekoľko, avšak ich realizácia je podmienená dostatočnými finančnými zdrojmi, nakoľko sa jedná  o investície presahujúce prevažne čiastku 40 000.-€  resp. 80 000.-€
v závislosti od typu bytového domu.
 

 

 
© 2019 Bytove Hospodarstvo s.r.o.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.