powered_by.png, 1 kB
Úvod arrow Tlačivá a články arrow Pozvánka na schôdzu vlastníkov domu
Pozvánka na schôdzu vlastníkov domu Tlačiť E-mail
Napísal Správca   
08.10.2009

 

POZVÁVKA 

NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV


Podľa ustanovenia § 8 b zákona 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho noviel
sa zvoláva  schôdza vlastníkov domu 


……………………, Košice 

Dňa ………… o ...00 hod sa uskutoční schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov , domu  …………………, Košice / na prízemí vchod č…. . /, s týmto programom schôdze: 
 
1,  Predmet rokovania
2,  Predmet rokovania
3,  Predmet rokovania     
4,  Predmet rokovania
5,  Rôzne Diskusia
6,  Uznesenie
7,  Záver

O dátume schôdze Vás informujeme s náležitým časovým predstihom, aby ste si mohli svoj program v deň konania schôdze prispôsobiť svojej účasti na prerokovaní jej závažného programu.

Za Vašu účasť Vám vopred ďakujeme.


V Košiciach dňa :

Dôležité informácie:

A, Podľa ustanovenia §14 odsek. 5 horeuvedeného zákona , vlastník bytu môže písomne s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov bytov zastupovala.


      Splnomocnenie nepotrebujú manželia ako spoluvlastníci, pri hlasovaní sa akceptuje len jeden hlas za byt.

 
< Predchádzajúca
© 2019 Bytove Hospodarstvo s.r.o.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.