Nahláška stavu vodomeru v byte.
Napísal Správca   
15.10.2009

 

NAHLÁŠKA  STAVU  VODOMEROV  V  BYTE
Meno :
ulica :
kontakt :
dátum odpočtu :
stav vodomera studenej vody  : 
stav vodomera teplej  vody  : 
Túto nahlášku akceptujeme len v prípade neprítomnosti pri odpočte
zo závažných dôvodov a po následnej kontrole naším pracovníkom !!!!