Tlačivo na odpočet bytových vodomerov
Napísal Správca   
15.10.2009
DOM :      ODPOČET  BYTOVÝCH  VODOMEROV
byt č.meno           dátum :          
  SVTVpodpisSVTVpodpisSVTVpodpisSVTVpodpisSVTVpodpis
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
                 
Platí pre byty s jedným vodomerom na studenú a s jedným na teplú max. pre 25 bytov !