Nahláška pre úhradu z FÚaO domu
Napísal Správca   
15.10.2009

Nahlásenie  závady :    DOM :

                                            
 č.:


                            Nahlásené dňa :

Závada hradená z Fondu údržby a opráv


 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

závadu nahlásil                           Podpis                   číslo telefónu

 

....................................     ...............................      ..........................

.

.

.

.

.

Závada odstránená:

.

.

.

 

Dňa:                                               Dodávateľ:

.

.

.

Č. faktúry:                                     Fin. čiastka:

.

.

.

                  

 

.

Poznámka: